نی نی کوچولو

نی نی کوچولوی مامان بابا

نی نی ما دختره یا پسر؟!

هنوز معلوم نیست نی نی ما دختره یا پسر! بابایی میگه اگه نی نی پسر باشه اسمش رو اون چیزی بذاریم که بابایی میگه. من هم اون روزی که داشتیم از مطب دکتر برمیگشتیم زدم قدش و به بابایی قول دادم که قبول کنم. ولی اگه نی نی دختر باشه قراره که من براش اسم انتخاب کنم. و همچنان دارم دنبال اسم میگردم. روزگار بر وفق مراد میگذره و هر چی که هوس کنم بابایی سریع برام مهیا میکنه :) چند روز پیش داشتم به بابایی میگفتم این اصلن انصاف نیست که ٩ ماه طول بکشه تا به دنیا بیای و حوصله آدم سر میره. دوست دارم زودتر بغلت کنم عسیسم. بابایی میگه براش فرقی نداره نی نی دختر باشه یا پسر. عوضش براش خیلی مهمه که نی نی سالم باشه. من هم با بابایی موافقم. ب...
27 شهريور 1390

آزمایشگاه.

امروز صبح با بابا پاشدیم و رفتیم آزمایشگاه. قراره جواب آزمایش تا ساعت ۴ بعدازظهر آماده بشه. من می دونم که خدا تو رو به ما هدیه داده. این آزمایش فقط برای این بود که بابایی مطمئن بشه از وجود کوچولو موچولوت. نمی دونم دختری یا پسری.. ولی میدونم که دوستت دارم. نی نی کوچولوی من. خیلی خواب آلودم..
2 شهريور 1390

جواب آزمایش

دیروز حدودای ساعت ۱۲ ظهر بابایی اومد خونه. در حالی که من فکر میکردم رفته سرکار! اومد و از همون دم در صدام کرد.. رفتم به استقبالش و با کمال تعجب دیدم جعبه شیرینی دستشه و چشماش گریونه. بابایی حسابی گریه کرده بود. جواب آزمایش مثبت بود. اگر اشتباه نکنم٬ حداکثر ۲۰ روزه که تو دل منی. باید برم پیش دکتر تا منو ویزیت کنه. صبح که با بابایی رفتیم پیش دکتری که میشناختم. متاسفانه ایران نبود. و تا ۸ شهریور برمیگرده. من دلم نمی خواد صبر کنم تا هشتم شهریور. برای همین به بابابی گفتم که تا عصری بیاد دنبالم که بریم پیش همون دکتر خودم. قصدم از اینکه میخواستم دکترم رو عوض کنم این بود که مسیر مطب دکتر تا خونه نزدیک تر باشه و من راحت تر باشم. حالا مطب دکتر خودم توی...
2 شهريور 1390
1